Þórunn Sveinbjarnardóttir: ræður


Ræður

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Lagarammi í orkumálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Erfðabreyttar lífverur

fyrirspurn

Fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra

fyrirspurn

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Dreifing fjölpósts

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Úrvinnslugjald

(frestun og fjárhæð gjalds)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat í dreifbýli)
lagafrumvarp

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Lífríki Hvalfjarðar

fyrirspurn

Starfshópur ráðherra um loftslagsmál

fyrirspurn

Starf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar

fyrirspurn

Losun koltvísýrings o.fl.

fyrirspurn

Öryggismál í sundlaugum

fyrirspurn

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða

(flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Friðlýsing Austari- og Vestari-Jökulsár í Skagafirði

þingsályktunartillaga

Loftslagsráð

þingsályktunartillaga

Transfitusýrur í matvælum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Sérstaða Íslands í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Áhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögu

fyrirspurn

Losun kjölfestuvatns

fyrirspurn

Orkuframleiðsla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Veglagning yfir Grunnafjörð

fyrirspurn

Undanþága frá skattlagningu á mengun frá flugvélum

fyrirspurn

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Sjálfbær þróun og hvalveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vatnajökulsþjóðgarður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veðurstofa Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um losun gróðurhúsalofttegunda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknaboranir í Gjástykki

fyrirspurn

Urriðafossvirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmd náttúruverndaráætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvörp um skipulagsmál og mannvirki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 117,13
Svar 31 92,03
Flutningsræða 13 87,2
Andsvar 9 14,72
Samtals 96 311,08
5,2 klst.