Þuríður Backman: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(Fjarðabyggð, Kjalarneshreppur)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

(vísindasiðanefnd)
lagafrumvarp

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs

þingsályktunartillaga

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs

þingsályktunartillaga

Miðstöð sjúkraflugs á Akureyri

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Staðardagskrá 21

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Beinþynning

fyrirspurn

Almenningssamgöngur á landsbyggðinni

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Jarðalög

(lögræðisaldur)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Lífskjarakönnun eftir landshlutum

þingsályktunartillaga

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaður niðurskurður á þjónustu við geðsjúka

umræður utan dagskrár

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Réttarstaða örorku- og ellilífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Aukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún

fyrirspurn

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(náttúrugripasöfn)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstburður

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Smásala á tóbaki

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Sjúklingatrygging

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Flokkun eiturefna

fyrirspurn

Eldsneytisafgreiðsla á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Barnalög

(ráðgjöf um forsjá og umgengni)
lagafrumvarp

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Vegalög

(tengistígar)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kærumál vegna ólöglegrar sölu á tóbaki

fyrirspurn

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúklingatrygging

lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 515,43
Flutningsræða 15 119,1
Andsvar 21 22,33
Grein fyrir atkvæði 9 6,45
Um fundarstjórn 2 2,88
Samtals 129 666,19
11,1 klst.