Þuríður Backman: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs

þingsályktunartillaga

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Smásala á tóbaki

þingsályktunartillaga

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað

fyrirspurn

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar

fyrirspurn

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Skýrslur umboðsmanns Alþingis 1998 og 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala áburðar

fyrirspurn

Sjókvíaeldi

fyrirspurn

Skógræktarverkefni á Austurlandi

fyrirspurn

Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Úrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdal

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Örorkubætur

fyrirspurn

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Lífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Forvarnir

fyrirspurn

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Skimun vegna HIV-veiru á Vogi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrslutökur af börnum

umræður utan dagskrár

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

fyrirspurn

Brjóstastækkanir

fyrirspurn

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynlífsþjónusta, klám)
lagafrumvarp

Lyfjatjónstryggingar

lagafrumvarp

Merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(sjúkraflug)
lagafrumvarp

Átak í lífrænni ræktun

fyrirspurn

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(grænt bókhald o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Lækningatæki

lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Girðingalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2002-2013

þingsályktunartillaga

Smitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngum

þingsályktunartillaga

Öryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegi

fyrirspurn

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Ávana- og fíkniefni

(óheimil efni)
lagafrumvarp

Hátæknisjúkrahús

fyrirspurn

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

(starfssvæði)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 434,25
Flutningsræða 15 104,92
Andsvar 28 34
Grein fyrir atkvæði 8 5,9
Ber af sér sakir 1 1,5
Samtals 145 580,57
9,7 klst.