Þuríður Backman: ræður


Ræður

Velferð barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðadagur kvenna í landbúnaði

athugasemdir um störf þingsins

Val kvenna við fæðingar

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Uppbygging sjúkrahótela

þingsályktunartillaga

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Gjaldskrá tannlæknaþjónustu

fyrirspurn

Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Sjálfbær ferðamennska og umhverfisvernd

fyrirspurn

Rannsóknarsetur að Kvískerjum

fyrirspurn

Áhrif nýs launakerfis á launamun kynjanna

fyrirspurn

Erfðabreyttar lífverur

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn

lagafrumvarp

Öldrunarstofnanir

fyrirspurn

Eyrnasuð

fyrirspurn

Rafmagnseftirlit

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ástandið á kjötmarkaðnum

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Heilsugæsla, félagsþjónusta og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Greining lestrarvanda

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(sjúkraflug)
lagafrumvarp

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Verndun íslensku mjólkurkýrinnar

þingsályktunartillaga

Nýting innlends trjáviðar

þingsályktunartillaga

Niðurfelling lendingargjalda fyrir millilandaflug á Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöllum

þingsályktunartillaga

Meðferðardeild við fangelsi fyrir sakhæfa geðsjúka afbrotamenn

þingsályktunartillaga

Uppbygging fiskeldisfyrirtækja vegna eldis kaldsjávarfiska

þingsályktunartillaga

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Flugvallarskattar

umræður utan dagskrár

Sýslur

þingsályktunartillaga

Lífskjarakönnun eftir landshlutum

þingsályktunartillaga

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fíkniefnameðferð

fyrirspurn

Átraskanir

fyrirspurn

Greiðslur Tryggingastofnunar fyrir sjúkranudd

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Innihaldslýsingar á matvælum

fyrirspurn

Úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofu

fyrirspurn

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðs fólks

þingsályktunartillaga

Eldi nytjastofna sjávar

(yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(innflutningur lifandi sjávardýra, EES-reglur)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuefnameðferð fyrir fanga

fyrirspurn

Endurhæfing krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Skógrækt 2004--2008

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Skógrækt 2004--2008

þingsályktunartillaga

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 488,6
Flutningsræða 15 113,58
Andsvar 16 24,18
Grein fyrir atkvæði 6 5,1
Um atkvæðagreiðslu 1 1,33
Samtals 100 632,79
10,5 klst.