Þuríður Backman: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Tannvernd barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sjálfboðastarf

þingsályktunartillaga

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Sýkingarhætta á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Samkomulag við heimilislækna

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Málefni geðsjúkra

fyrirspurn

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Farsímakerfið

fyrirspurn

Nettenging lítilla byggðarlaga

fyrirspurn

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

fyrirspurn

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur

fyrirspurn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Endurhæfingardeild fyrir krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Flatey á Mýrum

fyrirspurn

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum

þingsályktunartillaga

Sýslur

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varnir gegn dýrasjúkdómum

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða

fyrirspurn

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi

fyrirspurn

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Textun

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Afplánun íslensks ríkisborgara í Texas

athugasemdir um störf þingsins

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Þverfaglegt endurhæfingarráð

fyrirspurn

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla tannlæknakostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjald af áfengi og tóbaki

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Lífsýnatökur úr starfsfólki

umræður utan dagskrár

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Sumarkveðjur

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Bann við umskurði kvenna

lagafrumvarp

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Slátrun alifugla

fyrirspurn

Símaþjónusta barnadeildar á Landspítalanum

fyrirspurn

Afsláttarkort Tryggingastofnunar

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(meðlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(skrá um sýklalyfjanotkun)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Loftferðir

(Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(flugvallaskattur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 106 488,6
Flutningsræða 17 129,95
Andsvar 27 41,38
Grein fyrir atkvæði 12 11,33
Um fundarstjórn 2 4,17
Um atkvæðagreiðslu 4 3,97
Samtals 168 679,4
11,3 klst.