Þuríður Backman: ræður


Ræður

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Þjónusta við yngri alzheimersjúklinga

fyrirspurn

Staða geðsjúkra og þjónusta við þá

umræður utan dagskrár

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Vegalög

(öryggi, staðlar)
lagafrumvarp

Áfengisauglýsingar

umræður utan dagskrár

Græðarar

lagafrumvarp

Eyðing minka og refa

fyrirspurn

Hreindýrarannsóknir

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumkvöðlafræðsla

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Náms- og starfsendurhæfing fyrir geðsjúka

athugasemdir um störf þingsins

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Húðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbamein

fyrirspurn

Aðgerðir til að draga úr offitu barna

fyrirspurn

Komur á heilsugæslustöðvar o.fl.

fyrirspurn

Menntunarmál geðsjúkra

fyrirspurn

Smíði nýs varðskips

fyrirspurn

Þjónusta við innflytjendur

fyrirspurn

Rekjanleiki kjöts

fyrirspurn

Iðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælum

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfang skattsvika á Íslandi

skýrsla

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Erfðabreytt aðföng til landbúnaðar

fyrirspurn

Þjónustutilskipun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Notkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Breyting á embætti í alþjóðanefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Samþætting jafnréttissjónarmiða í íslensku friðargæslunni

umræður utan dagskrár

Breyting á embættum alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Fjárhagsstaða ellilífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Þekkingarsetur á Egilsstöðum

fyrirspurn

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum

fyrirspurn

Viðbrögð við faraldri

fyrirspurn

Umboðsmenn sjúklinga

fyrirspurn

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Græðarar

lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutímatilskipunin)
þingsályktunartillaga

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta

(EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Börn og unglingar með átröskun

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 80 335,43
Flutningsræða 12 79,12
Andsvar 9 15,22
Grein fyrir atkvæði 6 5,7
Samtals 107 435,47
7,3 klst.