Þuríður Backman: ræður


Ræður

Skipulögð leit að krabbameini í ristli

þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra

þingsályktunartillaga

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Lengd fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Brú yfir Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurn

Vinnsla skógarafurða

fyrirspurn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Réttur sjúklinga við val á meðferð

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
lagafrumvarp

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Málefni heilabilaðra

fyrirspurn

Dagpeningar til foreldra langveikra barna

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

fyrirspurn

Skólamáltíðir

umræður utan dagskrár

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Samgönguminjar

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir

fyrirspurn

Samningar við hjúkrunarheimili

fyrirspurn

MFS-einingin á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Gjaldtaka á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tóbaksvarnalög

athugasemdir um störf þingsins

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni

fyrirspurn

Merkingar á erfðabreyttum matvælum

fyrirspurn

Innflutningur á erfðabreyttu fóðri

fyrirspurn

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 494,65
Flutningsræða 8 37,65
Andsvar 22 36,12
Grein fyrir atkvæði 8 8,87
Um atkvæðagreiðslu 3 3,67
Samtals 109 580,96
9,7 klst.