Þuríður Backman: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Múlagöng

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarstyrkir

fyrirspurn

Erfðabreyttar lífverur

fyrirspurn

Eignir Ratsjárstofnunar

fyrirspurn

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Netþjónabú

fyrirspurn

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þyrlubjörgunarsveit á Akureyri

þingsályktunartillaga

Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum

fyrirspurn

Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði

fyrirspurn

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Geislavarnir

(einfaldara eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Krabbamein í blöðruhálskirtli

fyrirspurn

Uppbygging heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Skipafriðunarsjóður

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Lífrænn landbúnaður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagkvæmni og gæði í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Kostnaðarþátttaka ríkis vegna fæðinga

fyrirspurn

Gjaldtaka tannlækna

fyrirspurn

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndar barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc.

fyrirspurn

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni

fyrirspurn

Endurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Færanleg sjúkrastöð í Palestínu

fyrirspurn

Rannsóknaboranir í Gjástykki

fyrirspurn

Innflutningur á fínkorna tóbaki

fyrirspurn

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samráðsvettvangur um efnahagsmál

fyrirspurn

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Afbrigði um dagskrármál

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(heimild einhleypra kvenna o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 341,12
Andsvar 48 91,85
Flutningsræða 14 80,1
Grein fyrir atkvæði 5 4,72
Um atkvæðagreiðslu 3 3,2
Um fundarstjórn 1 1,43
Samtals 137 522,42
8,7 klst.