Þuríður Backman: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts

þingsályktunartillaga

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti

fyrirspurn

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Einkavæðing í heilbrigðisþjónustu

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

10% niðurskurður í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Svæðisstöðvar RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Starfsemi vistunarmatsnefnda

fyrirspurn

Sýklalyfjanotkun

fyrirspurn

Fyrirkomulag þingfundar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Breytingartillaga við skyldutryggingu lífeyrisréttinda

um fundarstjórn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(bann við nektarsýningum)
lagafrumvarp

Tilkynning um kjör embættismanna sérnefndar

tilkynningar forseta

Tóbaksvarnir

(EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Lífsýnasöfn

(skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Notkun lyfsins Tysabri

fyrirspurn

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

(skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 90 223,38
Flutningsræða 12 111,13
Andsvar 22 42,9
Um fundarstjórn 1 1,47
Grein fyrir atkvæði 1 1,15
Um atkvæðagreiðslu 1 0,6
Samtals 127 380,63
6,3 klst.