Sigríður Ingvarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Reglugerð skv. 18. gr. a læknalaga

fyrirspurn

Offituvandi

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Áframeldi á þorski

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Hvalir

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 18 76,38
Andsvar 26 22,6
Flutningsræða 1 3,17
Samtals 45 102,15
1,7 klst.