Bjarni Benediktsson: ræður


Ræður

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Hlutafélög

lagafrumvarp

Ríkisfangelsi og vinnuhæli

lagafrumvarp

Héraðsfangelsi

lagafrumvarp

Verkstjóranámskeið

lagafrumvarp

Löggilding bifreiðaverkstæða

lagafrumvarp

Iðnaðarmálastofnun Íslands

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fyrirspurninr um stórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Erfðalög

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur hjóna

lagafrumvarp

Ættaróðal og erfðaábúð

lagafrumvarp

Fyrirspurninr um stórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Héraðsfangelsi

lagafrumvarp

Ríkisfangelsi og vinnuhæli

lagafrumvarp

Héraðsfangelsi

lagafrumvarp

Iðnaðarmálastofnun Íslands

lagafrumvarp

Lausn fiskveiðideilunnar við Breta

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Verkstjóranámskeið

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður