Bjarni Benediktsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórnarsamningur

stefnuræða forsætisráðherra

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Vörumerki

lagafrumvarp

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Lögræði

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Framkvæmd stefnuyfirlýsingar

fyrirspurn

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þingfrestun og þinghlé

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Atvinnuleysi

umræður utan dagskrár

Þingfrestun og þinghlé

Smíði fiskiskipa

lagafrumvarp

Alþingishús

fyrirspurn

Stjórnarráðshús

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Verkföll

umræður utan dagskrár

Lausn verkfalla

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Endurskoðun stjórnarskrárinnar

þingsályktunartillaga

Vörumerki

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Styrjöldin í Víetnam

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Skýrsla utanrrh. um Atlantshafsbandalagið og varnarsamninginn

skýrsla ráðherra