Ágúst Ólafur Ágústsson: ræður


Ræður

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Nettæling

fyrirspurn

Tálbeitur í baráttu gegn barnaníðingum

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Umferðarlög og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Heimsóknir í fangelsi

fyrirspurn

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Skattamál

störf þingsins

Sértryggð skuldabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalán

störf þingsins

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Sértryggð skuldabréf

(staða afleiðusamninga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(löggilding á rafverktökum)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

(viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
lagafrumvarp

Neytendalán

(efling neytendaverndar)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samruni fyrirtækja, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 120,67
Flutningsræða 19 106,68
Andsvar 44 79,57
Um atkvæðagreiðslu 3 3,27
Grein fyrir atkvæði 1 1,05
Samtals 89 311,24
5,2 klst.