Anna Kristín Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda

þingsályktunartillaga

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Aðsókn að Háskóla Íslands

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling fjárhags Byggðastofnunar

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr offitu barna

fyrirspurn

Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum

fyrirspurn

Mismunandi þarfir drengja og stúlkna í grunnskólum

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir útlendinga

fyrirspurn

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Tæknigreinar og verkfræði

fyrirspurn

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Reiðhöll á Blönduósi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Stúlkur og raungreinar

fyrirspurn

Háskóli á Ísafirði

fyrirspurn

Samningur um menningarmál

fyrirspurn

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(afnám tryggingardeildar útflutningslána)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Tafir á vegaframkvæmdum

fyrirspurn

Framkvæmd vegáætlunar

fyrirspurn

Æskulýðsmál

fyrirspurn

Forgangur í framhaldsskóla

fyrirspurn

Menningarsamningur fyrir Vesturland

fyrirspurn

Jarðgangagerð

fyrirspurn

Kostnaður af viðhaldi þjóðvega

fyrirspurn

Jarðgöng í Dýrafirði

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(hámarksaldur útflutningshrossa)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 248,3
Flutningsræða 13 32,6
Andsvar 22 27,73
Grein fyrir atkvæði 3 2,88
Samtals 96 311,51
5,2 klst.