Anna Kristín Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Framtíðaruppbygging Háskólans á Akureyri

umræður utan dagskrár

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Láglendisvegir

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(beingreiðslur til kúabænda)
lagafrumvarp

Nýskipan í starfs- og fjöltækninámi

þingsályktunartillaga

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Frávísanir í framhaldsskólum

fyrirspurn

Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sjúkraflug til Ísafjarðar

fyrirspurn

Löggæsla á skemmtunum í Skagafirði

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Raunfærnimat

fyrirspurn

Viðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur

fyrirspurn

Afleysingar presta

fyrirspurn

Háskólanám sem stundað er í fjarnámi

fyrirspurn

Bílaleigur

(flutningur leyfisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Skinnaverkun

fyrirspurn

Skólafatnaður

fyrirspurn

Sameining opinberra háskóla

fyrirspurn

Endurbætur á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði

fyrirspurn

Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Aukning umferðar

fyrirspurn

Rekstur vöruhótela

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stúdentspróf

fyrirspurn

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Þjónusta svæðisútvarps

fyrirspurn

Viðhald vega

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Vestnorræna ráðið 2005

skýrsla

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Skráning og þinglýsing skipa

(miðlægur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 253,58
Flutningsræða 11 27,02
Andsvar 14 23,9
Grein fyrir atkvæði 2 1,63
Samtals 77 306,13
5,1 klst.