Anna Kristín Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Nám í fótaaðgerðafræði

fyrirspurn

Staðbundið háskólanám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Teikning af legu raflínu frá Skagafirði til Húsavíkur

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans

umræður utan dagskrár

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Viðhald þjóðvega

fyrirspurn

Hætta á vegum á Vestfjörðum

fyrirspurn

Slys og óhöpp á Vestfjörðum

fyrirspurn

Þjónusta Símans á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Íslenskukunnátta starfsmanna á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Hlutfall verknámsnemenda

fyrirspurn

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Fjarskipti

(öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum

þingsályktunartillaga

Sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd

þingsályktunartillaga

Aðgangur að háhraðanettengingu

fyrirspurn

Samgöngubætur á Vestfjörðum

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Lánatryggingarsjóður kvenna

fyrirspurn

Stuðningur við atvinnurekstur kvenna

fyrirspurn

Starfsemi Samkeppniseftirlitsins

fyrirspurn

Lesblinda

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2006

skýrsla

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Fólksfækkun í byggðum landsins

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Marco Polo áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 209,88
Flutningsræða 15 41,43
Andsvar 23 30,45
Grein fyrir atkvæði 2 1,28
Samtals 89 283,04
4,7 klst.