Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka forseta í umræðu

um fundarstjórn

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um Sinfóníuhljómsveit Íslands

um fundarstjórn

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Fríhafnarinnar

um fundarstjórn

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Evrópuráðsþingið 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Þjóðlendur

(framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Form fyrirspurnar

um fundarstjórn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Frumvörp um Ríkisútvarpið og fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um embættismenn sérnefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 118,58
Andsvar 45 83,98
Flutningsræða 5 25,53
Um atkvæðagreiðslu 2 5,62
Grein fyrir atkvæði 2 2,17
Um fundarstjórn 1 1,15
Samtals 114 237,03
4 klst.