Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta

lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Mæting í atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 2006

skýrsla

Evrópuráðsþingið 2006

skýrsla

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 55,03
Andsvar 26 41,98
Flutningsræða 3 21,87
Um fundarstjórn 1 2,22
Samtals 75 121,1
2 klst.