Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(framlenging rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga

(framlenging rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(forsetavald í forföllum forseta Íslands)
lagafrumvarp

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Skattamál

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð

(lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(gildistími forsamþykkis)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(heimild presta til að staðfesta samvist)
lagafrumvarp

Vopnalög

(námskeiðs- og prófagjöld)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 21 126,2
Ræða 22 78,58
Andsvar 41 75,65
Um atkvæðagreiðslu 5 8,75
Grein fyrir atkvæði 2 1,98
Samtals 91 291,16
4,9 klst.