Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Sértæk skuldaaðlögun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við fyrirspurnum -- vinnulag á þingi -- lög um greiðsluaðlögun o.fl.

störf þingsins

Staða Hæstaréttar Íslands í ljósi málaferla fyrir landsdómi

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla -- stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl.

störf þingsins

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Þing Norðurlandaráðs -- ofanflóðasjóður -- heilbrigðismál o.fl.

störf þingsins

Staða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Álögur á eldsneyti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Úrvinnslugjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Meðferð trúnaðarupplýsinga

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um framkvæmd kosninga til stjórnlagaþings

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Trúnaður í nefndum -- rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl.

störf þingsins

Bréf forsætisráðherra til Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Styrkir frá ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(mannvirki og brunahönnun)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillögur og ræðutími í umræðum um Icesave

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir innanríkisráðherra til að sporna við starfsemi skipulagðra glæpasamtaka hérlendis

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um skipun stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Málaferli um skipulag Flóahrepps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

skýrsla

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Becromal við Eyjafjörð

umræður utan dagskrár

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.

fyrirspurn

Fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.

þingsályktunartillaga

Fullnusta refsinga

(rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Grunngerð stafrænna landupplýsinga

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Fréttaflutningur af stjórnmálamönnum -- málstaður Íslands í ESB-umsóknarferli o.fl.

störf þingsins

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Rannsókn efnahagsbrota o.fl.

fyrirspurn

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Ákvæði laga um opinberar eftirlitsreglur

fyrirspurn

Þingmál í tengslum við Sóknaráætlun 20/20

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011

þingsályktunartillaga

Fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.

þingsályktunartillaga

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(setning í prestsembætti)
lagafrumvarp

Nálgunarbann og brottvísun af heimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(refsing fyrir mansal)
lagafrumvarp

Nálgunarbann og brottvísun af heimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Fullnusta refsinga

(rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 131 906,65
Andsvar 237 391,1
Grein fyrir atkvæði 28 27,25
Um fundarstjórn 20 21,62
Um atkvæðagreiðslu 17 16,62
Samtals 433 1363,24
22,7 klst.