Birkir Jón Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Þróun á lóðaverði

fyrirspurn

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Einkaleyfi

(EES-reglur, einkaréttur lyfja)
lagafrumvarp

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Útboðsreglur ríkisins

umræður utan dagskrár

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Ráðstöfun söluandvirðis Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bílastæðamál fatlaðra

fyrirspurn

Jarðgangagerð

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 265,08
Andsvar 62 93,78
Flutningsræða 8 43,1
Grein fyrir atkvæði 2 2
Um fundarstjórn 1 1,98
Samtals 108 405,94
6,8 klst.