Birkir Jón Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Veggjöld

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur um Almenninga

fyrirspurn

Bílaumferð og varpstöðvar

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(nauðungarleyfi)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Leyfi til olíuleitar

fyrirspurn

Nýting vatnsafls og jarðvarma

fyrirspurn

Skinnaverkun

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum

fyrirspurn

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(grafískir hönnuðir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til hitaveitna)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 155,88
Andsvar 92 140,87
Flutningsræða 10 92,95
Um atkvæðagreiðslu 1 1,55
Grein fyrir atkvæði 1 1,17
Um fundarstjórn 1 0,92
Samtals 144 393,34
6,6 klst.