Birkir Jón Jónsson: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Byggðakvóti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni

fyrirspurn

Múlagöng

fyrirspurn

Stytting vinnutíma

fyrirspurn

Byggðarlög á Austurlandi sem standa utan áhrifasvæðis álversframkvæmda

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Flutningsjöfnunarstyrkir

fyrirspurn

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta á íbúðalánum

umræður utan dagskrár

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar

fyrirspurn

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Netþjónabú

fyrirspurn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Nefnd um úrræði á húsnæðismarkaðnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsmál

störf þingsins

Þyrlubjörgunarsveit á Akureyri

þingsályktunartillaga

Íbúðalánasjóður -- stefna NATO í kjarnorkumálum

störf þingsins

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur á lyf

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samtök framhaldsskólanema

fyrirspurn

Framfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ókeypis námsbækur í framhaldsskólum

fyrirspurn

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands

fyrirspurn

Embætti umboðsmanns aldraðra

fyrirspurn

Kostnaðarþátttaka ríkis vegna fæðinga

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Sjálfbær þróun og hvalveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Skattlagning á lífeyrissjóðstekjur

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Endurskoðun forsendna fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Húsnæðismarkaðurinn og Íbúðalánasjóður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skipan Evrópunefndar

fyrirspurn

Samráðsvettvangur um efnahagsmál

fyrirspurn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál Fjölsmiðjunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðtrygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Námslán námsmanna erlendis

fyrirspurn

MS-sjúklingar og lyfið Tysabri

fyrirspurn

Örorkumats- og starfsendurhæfingarnefnd

fyrirspurn

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 438,18
Flutningsræða 18 77,93
Andsvar 30 55,48
Um atkvæðagreiðslu 2 2,27
Grein fyrir atkvæði 1 1,25
Samtals 146 575,11
9,6 klst.