Birkir Jón Jónsson: ræður


Ræður

Efnahagsleg áhrif af rekstri og arðsemi Landsvirkjunar til ársins 2035

sérstök umræða

Ákvörðun Alcoa um álver á Bakka -- innkaup embættis ríkislögreglustjóra -- bankamál

störf þingsins

Sókn í atvinnumálum

þingsályktunartillaga

Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi

þingsályktunartillaga

Staða mála eftir ákvörðun Alcoa að hætta byggingu álvers á Bakka

sérstök umræða

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber þjónusta í Þingeyjarsýslum

fyrirspurn

Skattur á umhverfisvænt eldsneyti

fyrirspurn

Jöfnun kostnaðar við húshitun

fyrirspurn

Sjálfstæði Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Siglufirði

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Kolefnisgjald

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórninni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Gerð og fjármögnun Vaðlaheiðarganga

fyrirspurn

Umskipunarhöfn í tengslum við norðurslóðasiglingar

fyrirspurn

Fjárframlög til veiða á ref og mink

fyrirspurn

Ósnortin víðerni

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Staða íslenskrar kvikmyndagerðar

sérstök umræða

Vörumerki

(ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Atvinnumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. febrúar

Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána

um fundarstjórn

Framtíð innanlandsflugsins

sérstök umræða

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur

fyrirspurn

Eignarhald ríkisins á fyrirtækjum

fyrirspurn

Álögur á eldsneyti

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á barnaföt

fyrirspurn

Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu

fyrirspurn

Þróun raforkuverðs

fyrirspurn

Markaðsverkefnið ,,Ísland -- allt árið``

fyrirspurn

Framhaldsskólastig á Vopnafirði

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(barnaföt o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó)
þingsályktunartillaga

Viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán

sérstök umræða

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Gjaldeyrismál

(hertar reglur um fjármagnsflutninga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. mars

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra um krónuna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um fundarstjórn -- orð ráðherra -- málefni lögreglu

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og nefndarmanna við umræðuna

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 355,72
Andsvar 90 171,02
Flutningsræða 13 141
Grein fyrir atkvæði 18 15,58
Um atkvæðagreiðslu 10 9,6
Um fundarstjórn 7 7,9
Samtals 212 700,82
11,7 klst.