Bjarni Benediktsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Villur í fjárlagafrumvarpinu

um fundarstjórn

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Hjáseta fulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rafræn auðkenni og skuldaleiðrétting

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattsvik

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldaniðurfærsla fyrir leigjendur og búseturéttarhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gagnaver og gagnahýsing

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forgangsröðun í fjárlagafrumvarpinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar

(hreyfanleiki viðskiptavina)
lagafrumvarp

Framkvæmd skuldaleiðréttingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Losun gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun tvísköttunarsamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Mál stjórnarformanns Fjármálaeftirlitsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárframlög til rannsókna kynferðisbrota

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármagn til verkefna sem ákveðin eru með þingsályktunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Skuldaleiðréttingaraðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgengi að upplýsingum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Yfirskattanefnd o.fl.

(verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Ástandið í heilbrigðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útboð á verkefnum ríkisstarfsmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Breytingar á virðisaukaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsingar um skattaskjól

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á spurningum um verðtryggingu, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Hagvöxtur og efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjaradeila lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hugmyndir um útgönguskatt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Læknadeilan og laun lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni Bankasýslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Slit aðildarviðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins

fyrirspurn

Gjaldeyrishöft

sérstök umræða

Stefna ríkisstjórnarinnar um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stýrivextir og stöðugleiki á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lífeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánveiting Seðlabanka til Kaupþings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Losun hafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúrupassi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(undantekningar frá tryggingavernd)
lagafrumvarp

Gildi bréfs utanríkisráðherra til ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóðanna og fjárfestingar í íbúðarhúsnæði

fyrirspurn

Tryggingagjaldsgreiðslur vegna fólks sem er 60 ára og eldra

fyrirspurn

Tollar á franskar kartöflur

fyrirspurn

Efling samtakamáttar þjóðarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð gagna um skattaskjól

óundirbúinn fyrirspurnatími

Námslánaskuldir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám hafta og staða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma stjórnvalda að kjaradeilum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða kjaramála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar og verkfallsréttur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úttekt á erlendum áhrifaþáttum bankahrunsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Siðareglur fyrir stjórnsýsluna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í kjaradeilum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Notkun úreltra lyfja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisins að lausn vinnudeilna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á vinnumarkaði og samráð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjaradeilur og breyting á skattkerfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Langtímastefnumótun um sátt á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Kjarasamningar og misskipting eigna í samfélaginu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma ríkisins að kjarasamningum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattbreytingar og ávinningur launþega

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afskipti ráðuneytis af skipan stjórnarformanns fjármálafyrirtækis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármögnun aðgerða vegna kjarasamninga og skýrsla um skuldaleiðréttingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Verkföll í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhald þingstarfa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Tillögur um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýting tekna af stöðugleikaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðhald í efnahagsaðgerðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Lög á kjaradeilur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppni um menntað vinnuafl

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Makrílfrumvarpið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Réttur til að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðaratkvæðagreiðslur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 177 446,73
Andsvar 188 329,75
Flutningsræða 23 312,27
Svar 14 51,82
Um atkvæðagreiðslu 14 17,45
Grein fyrir atkvæði 6 7,32
Um fundarstjórn 1 1,8
Samtals 423 1167,14
19,5 klst.