Bjarni Benediktsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Tekjutenging vaxta- og barnabóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjör aldraðra og öryrkja

sérstök umræða

Einkavæðing Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjustofnar sveitarfélaga

sérstök umræða

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Afsláttur af stöðugleikaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verkföll og launakröfur ríkisstarfsmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýir kjarasamningar og verðbólga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Skattar og gjöld á vistvæn ökutæki og eldsneyti

fyrirspurn

Húsnæði St. Jósefsspítala

fyrirspurn

Stöðugleikaskattur og stöðugleikaframlög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stöðugleikaframlag slitabúa föllnu bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Vinna stjórnarskrárnefndar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrking tekjustofna sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á tollum og vörugjöldum

óundirbúinn fyrirspurnatími

25 ára reglan í bóknámi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hugmyndir um einkavæðingu Landsbankans

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Markmið Íslands í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðargjaldmiðill Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hækkun bóta almannatrygginga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þunn eiginfjármögnun

fyrirspurn

Lokafjárlög 2014

lagafrumvarp

Fasteignalán til neytenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lækkun tryggingagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upphæð veiðigjalda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppni á bensínsölumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Bætur almannatrygginga og lægstu laun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vinnulag við fjárlagafrumvarp

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Sala Landsbankans á Borgun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglugerð um árstíðabundna vöru

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvörp um húsnæðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala bankanna

sérstök umræða

Afstaða stjórnarliða til sölu Landsbankans

um fundarstjórn

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framlög til barnabóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala á hlut ríkisins í Landsbankanum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útboð á tollkvótum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skatteftirlit og skattrannsóknir

fyrirspurn

Þörf á fjárfestingum í innviðum

sérstök umræða

Söluferli Borgunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða ungs fólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðtrygging og afnám hennar

sérstök umræða

Verðtrygging búvörusamnings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálafyrirtæki

(heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Arðgreiðslur tryggingafélaganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsingar um eignir í skattaskjólum, opinber innkaup

óundirbúinn fyrirspurnatími

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna

sérstök umræða

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eignir í skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisstjórnarsamstarfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagsmunaskráning þingmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma forsætisráðherra að samningum um slitabú föllnu bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svar við fyrirspurn um Borgunarmálið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(stöðugleikaframlag)
lagafrumvarp

Eignir ráðherra í skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Trúverðugleiki Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagsmunaárekstrar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Trúverðugleiki ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni tengd skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti

lagafrumvarp

Upplýsingar um skattskil

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattundanskot alþjóðlegra stórfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlagagerð fyrir árið 2017

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mál forustumanna stjórnarflokkanna í Panama-skjölunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjördagur og málaskrá ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Upplýsingar kröfuhafa slitabúanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framlagning fjármálaáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð stjórnvalda við skattaskjólum

sérstök umræða

Panama-skjölin og afleiðingar þeirra

um fundarstjórn

Málefni skattaskjóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsingar um aflandsfélög og aflandskrónur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afhending gagna viðskiptabanka til ríkisskattstjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Verðmat á hlut Landsbankans í Borgun

fyrirspurn

Friðun miðhálendisins

fyrirspurn

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Dagsetning kosninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan stjórnar Orkubús Vestfjarða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga

skýrsla ráðherra

Upplýsingar um reikninga í skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna stjórnvalda í raforkusölu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ungt fólk og staða þess

sérstök umræða

Heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju

lagafrumvarp

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

lagafrumvarp

Kosningar í haust

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta

sérstök umræða

Stefna í skattlagningu á bifreiðaeigendur

sérstök umræða

Almennar stjórnmálaumræður

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Sala Landsbankans á eignarhlut sínum í Borgun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál o.fl.

(fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla forsætisráðherra um stöðu þjóðmála, ein umr

skýrsla ráðherra

Orð ráðherra um stöðu fjölmiðla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðiskaup og vaxtastig

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upphæð barnabóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2017--2021

þingsályktunartillaga

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á ellilífeyri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framlög til lífeyrisgreiðslna í fjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vinna ráðuneyta eftir fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni lánsveðshóps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsáætlun sumarþings

um fundarstjórn

Uppboðsleið í stað veiðigjalda

sérstök umræða

Bónusar til starfsmanna Kaupþings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna í stjórnvalda í samgönumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þunn eiginfjármögnun og skattasamningar við álverin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um þunna eiginfjármögnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattlagning bónusa og arðgreiðslna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna

sérstök umræða

Skattafsláttur af ferðakostnaði til og frá vinnu

fyrirspurn

Hlutdeild sveitarfélaga í svokölluðum bankaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Framtíðarskipan lífeyrismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármunir sem fóru í skuldaniðurfellinguna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lífeyrissjóðakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárveitingar til Verkmenntaskólans á Akureyri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjararáð

lagafrumvarp

Fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

sérstök umræða

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framhald og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Kostnaður við ívilnanir til stóriðju

sérstök umræða

Stofnun millidómstigs

lagafrumvarp

Skipting fjármagnstekna og launatekna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir gegn skattundanskotum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samfélagsjöfnuður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Vaxtagreiðslur af lánum almennings

sérstök umræða

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 47 597,05
Ræða 206 542,85
Andsvar 172 305,35
Svar 16 60,73
Um atkvæðagreiðslu 23 29,63
Grein fyrir atkvæði 13 16,25
Samtals 477 1551,86
25,9 klst.