Björgvin G. Sigurðsson: ræður


Ræður

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Sameining ríkisháskólanna

fyrirspurn

Ábyrgðarmenn námslána

fyrirspurn

Aðgerðir gegn einelti

fyrirspurn

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Ferðaþjónusta bænda

fyrirspurn

Nettenging lítilla byggðarlaga

fyrirspurn

Gangagerð og safnvegaframkvæmdir

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búseta, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

fyrirspurn

Auglýsingar í tölvupósti

fyrirspurn

Neytendastarf

fyrirspurn

Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á framfærslugrunni námslána

fyrirspurn

Fjármagn til rannsókna við háskóla

fyrirspurn

Varðveisla hella í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Rafræn þjónusta

fyrirspurn

Útflutningur á lambakjöti

fyrirspurn

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Lán til leiklistarnáms

fyrirspurn

Textun

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnumál kvenna

fyrirspurn

Verðtrygging lána

fyrirspurn

Skólagjöld í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Ábyrgðarmenn námslána

fyrirspurn

Svæðisútvarp

fyrirspurn

Danskennsla og ræðumennska í grunnskólum

fyrirspurn

Starfshópur um eyðingarverksmiðjur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fríverslunarsamtök Evrópu 2003

skýrsla

Samræmd stúdentspróf

fyrirspurn

Fyrirtæki sem framleiða sjónvarpsefni

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Framhaldsskóli í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Auglýsingar í grunnskólum

fyrirspurn

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þjónusta við varnarliðið

fyrirspurn

Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning dilkakjöts erlendis

fyrirspurn

Starfsumhverfi dagmæðra

fyrirspurn

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Vatnasvæði Ölfusár og Hvítár

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Kornrækt á Íslandi

þingsályktunartillaga

Framkvæmd EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Sprengjuleit

fyrirspurn

Tæknimenntun

fyrirspurn

Skipting fjárveitinga milli framhaldsskóla

fyrirspurn

Hverfaskipting grunnskóla

fyrirspurn

Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána

fyrirspurn

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Forvarnastarf í áfengismálum

fyrirspurn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(Stofnsjóður, framtakssjóðir)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 97 615,58
Andsvar 60 99,2
Flutningsræða 21 84,63
Um fundarstjórn 13 38,75
Um atkvæðagreiðslu 2 3,18
Grein fyrir atkvæði 3 2,03
Ber af sér sakir 1 1,12
Samtals 197 844,49
14,1 klst.