Björgvin G. Sigurðsson: ræður


Ræður

Meiðyrðalöggjöf og Lugano-samningurinn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkareknir grunnskólar

fyrirspurn

Námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins

fyrirspurn

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Láglendisvegir

þingsályktunartillaga

Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins

þingsályktunartillaga

Nýskipan í starfs- og fjöltækninámi

þingsályktunartillaga

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Göngubrú yfir Ölfusá

þingsályktunartillaga

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

þingsályktunartillaga

Frávísanir í framhaldsskólum

fyrirspurn

Óhollt mataræði í skólum

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Stofnanir fyrir aldraða

fyrirspurn

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Skólagjöld við opinbera háskóla

umræður utan dagskrár

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Kötlugos

fyrirspurn

Breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Aðgangur að opinberum háskólum

fyrirspurn

Raunfærnimat

fyrirspurn

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Háskólanám sem stundað er í fjarnámi

fyrirspurn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Skinnaverkun

fyrirspurn

Skólafatnaður

fyrirspurn

Sameining opinberra háskóla

fyrirspurn

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Embætti útvarpsstjóra

fyrirspurn

Samningur um menningarmál

fyrirspurn

Fjarskiptasafn Landssímans

fyrirspurn

Öldrunargeðdeild á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Aukning umferðar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Fyrirframgreiðslur námslána

fyrirspurn

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stúdentspróf

fyrirspurn

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Málefni heilabilaðra

fyrirspurn

Dagpeningar til foreldra langveikra barna

fyrirspurn

Útvarpslög

(íslenskt tal eða texti á íslensku)
lagafrumvarp

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum

fyrirspurn

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Jafn réttur til tónlistarnáms

fyrirspurn

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengisráðgjafar

fyrirspurn

Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla

fyrirspurn

Hreyfing sem valkostur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Lækkun raforkuverðs

fyrirspurn

Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi

fyrirspurn

Álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Endurnýjun sæstrengs

fyrirspurn

Ummæli samgönguráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Endurnýjun Herjólfs

fyrirspurn

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Háskóli Íslands

fyrirspurn

Endurskoðun jarðalaga vegna uppkaupa á jörðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum

fyrirspurn

Vaxtabætur vegna endurbóta á húsnæði

fyrirspurn

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvörp um Ríkisútvarpið og fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Merkingar á erfðabreyttum matvælum

fyrirspurn

Ljósmengun

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Staða garðplöntuframleiðenda

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa)
lagafrumvarp

Samræmd lokapróf í grunnskóla

fyrirspurn

Námsbækur

fyrirspurn

Skoðanakannanir

fyrirspurn

Hugverkastuldur

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 110 632,92
Andsvar 78 137,55
Flutningsræða 30 114,43
Grein fyrir atkvæði 5 5,15
Um atkvæðagreiðslu 2 3,82
Samtals 225 893,87
14,9 klst.