Björgvin G. Sigurðsson: ræður


Ræður

Fjölmennt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Nám í fótaaðgerðafræði

fyrirspurn

Staðbundið háskólanám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Aðgerðir gegn ofsaakstri í umferðinni

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Vaxtarsamningar

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Framboð verk- og tæknináms

fyrirspurn

Framhaldsskóli í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Forvarnir í fíkniefnamálum

fyrirspurn

Réttargeðdeild að Sogni

fyrirspurn

Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Þingmaður ber af sér sakir

um fundarstjórn

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Aðstaða til millilandaflugs frá Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Myndatökur fyrir vegabréf

fyrirspurn

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs

fyrirspurn

Skilgreining vega og utanvegaaksturs

fyrirspurn

Kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Hjólreiðabrautir

fyrirspurn

Starfslok starfsmanna varnarliðsins

fyrirspurn

Skólagjöld í opinberum háskólum

fyrirspurn

Stuðningur atvinnulífsins við háskóla

fyrirspurn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Tvöföldun Suðurlandsvegar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Jafnrétti til tónlistarnáms

fyrirspurn

Tvöföldun Suðurlandsvegar -- málefni aldraðra

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Úrræði í málefnum barnaníðinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Kaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Varnarsvæði á Miðnesheiði

fyrirspurn

Alþjóðlegt bann við dauðarefsingum

fyrirspurn

Aðgangur að háskólum

fyrirspurn

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Námstími til stúdentsprófs

fyrirspurn

Kostnaður við dagskrárliði Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Vegrið

fyrirspurn

Aðgangur að háhraðanettengingu

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Kjaradeila grunnskólakennara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Barna- og unglingageðdeildin

fyrirspurn

Lesblinda

fyrirspurn

Norræni blaðamannaskólinn

fyrirspurn

Tæknisafn Íslands

fyrirspurn

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Trjáræktarsetur sjávarbyggða

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Menntunarmál blindra og sjónskertra

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 112 633,53
Andsvar 60 99,62
Flutningsræða 25 81,82
Um fundarstjórn 3 8,48
Grein fyrir atkvæði 5 4,8
Um atkvæðagreiðslu 1 2,33
Samtals 206 830,58
13,8 klst.