Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(mengunarlögsaga)
lagafrumvarp

Gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Þróun á lóðaverði

fyrirspurn

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Þróun íbúðaverðs

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(útboð endurskoðunar)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Viðbrögð við faraldri

fyrirspurn

Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar

fyrirspurn

Umferðaröryggismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úrvinnslugjald

(vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða

athugasemdir um störf þingsins

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála

fyrirspurn

Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 26 114,37
Flutningsræða 16 95,28
Andsvar 46 87,75
Grein fyrir atkvæði 5 4,07
Um atkvæðagreiðslu 1 1,72
Samtals 94 303,19
5,1 klst.