Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(kanínur, vernd lundans)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Umferðaröryggismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Eignarskattur og eldri borgarar

fyrirspurn

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann)
lagafrumvarp

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Ríkisendurskoðun

(útboð endurskoðunar)
lagafrumvarp

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Barnaklám á netinu

fyrirspurn

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Aukatekjur ríkissjóðs

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Fríverslunarsamtök Evrópu 2005

skýrsla

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hrefnustofninn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Sjóræningjaveiðar á Reykjaneshrygg

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvörp um Ríkisútvarpið og fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði

fyrirspurn

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Íþróttastefna

fyrirspurn

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 168,52
Flutningsræða 20 81,25
Andsvar 43 79,85
Grein fyrir atkvæði 1 0,9
Samtals 110 330,52
5,5 klst.