Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Úrvinnslugjald

(fjárhæð gjalds á umbúðir)
lagafrumvarp

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(umbúðanúmer og prósentutölur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögheimili og brunavarnir

(skráning í atvinnuhúsnæði, ólögmæt búseta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 27 49,45
Flutningsræða 10 47,08
Ræða 12 31,18
Um atkvæðagreiðslu 1 2,57
Samtals 50 130,28
2,2 klst.