Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Atvinnumál, Icesave o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Orð forsætisráðherra um skattamál

um fundarstjórn

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Staða skuldara -- persónukjör -- stuðningur við Icesave

störf þingsins

Fyrirvarar við Icesave-samninginn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Staða garðyrkjunnar -- Icesave

störf þingsins

Forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Sendiherra Bandaríkjanna

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Staðgöngumæðrun

fyrirspurn

Sérstakt fjárframlag til sparisjóða

fyrirspurn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd -- vinnulag á Alþingi

störf þingsins

Sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(afnám ákvæðis um afslætti á smásölustigi lyfja)
lagafrumvarp

Lög um greiðsluaðlögun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Verkaskipting milli heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis vegna hjúkrunarheimila

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur -- verklagsreglur bankanna -- Suðvesturlína o.fl.

störf þingsins

Stefna ríkisstjórnarinnar um ríkislaun

fyrirspurn

Jarðgöng á Íslandi sem uppfylla Evrópustaðla

fyrirspurn

Evrópustaðlar um malbik

fyrirspurn

EuroRap-verkefnið

fyrirspurn

Vegir sem uppfylla staðla Evrópusambandsins

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave og bréf frá Gordon Brown -- orð forsætisráðherra um virkjanir

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tillögur starfshóps um heilbrigðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli)
lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Ummæli sem féllu í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Atvinnumál, úrskurður umhverfisráðherra o.fl.

störf þingsins

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Tilgangur farar forsætisráðherra til Brussel

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Ólöglegt niðurhal hugverka

fyrirspurn

Úrræði gegn ólöglegu niðurhali hugverka

fyrirspurn

Niðurhal hugverka

fyrirspurn

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Endurskoðendur

(starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stöðugleikasáttmálinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Bólusetningar og skimanir

fyrirspurn

Sjálfvirk afsláttarkort

fyrirspurn

Skuldavandi heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Bréf ráðherra til forstjóra Sjúkratrygginga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heildarkostnaður ríkissjóðs af breytingum á heitum ráðuneyta

fyrirspurn

Veiðar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs

fyrirspurn

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja

lagafrumvarp

Umræður á þingi -- skaðabætur vegna bankahruns -- hvalveiðar o.fl.

störf þingsins

Fjárreiður ríkisins

(áminningarkerfi)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Samningar við kröfuhafa gamla Landsbankans og innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Atkvæðaskýring ráðherra

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Námskeið fyrir hreindýraleiðsögumenn

fyrirspurn

Lækkun launa í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurn

Bótagreiðslur til foreldra með sameiginlegt forræði

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 184 1157,23
Andsvar 180 330,67
Um fundarstjórn 43 48,32
Grein fyrir atkvæði 35 35,72
Flutningsræða 5 23,78
Um atkvæðagreiðslu 22 23,2
Samtals 469 1618,92
27 klst.