Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(endurútreikningur verðtryggðra lána)
lagafrumvarp

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Afskriftir og afkoma bankanna

sérstök umræða

Salan á Byr og SpKef

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Ákvörðun Alcoa um álver á Bakka -- innkaup embættis ríkislögreglustjóra -- bankamál

störf þingsins

Skuldaúrvinnsla lánastofnana -- tjón af manngerðum jarðskjálftum -- aðgerðir í efnahagsmálum o.fl.

störf þingsins

Aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir

þingsályktunartillaga

Staðan í aðildarferlinu við ESB

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Ráðning forstjóra Bankasýslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. nóvember

3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Samningar um sölu sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Afsökunarbeiðni þingmanns

um fundarstjórn

Fangelsismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. desember

Umræður um störf þingsins 6. desember

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Virðisaukaskattur

(listaverk o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun

um fundarstjórn

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Fólksflutningar og farmflutningar á landi

(einkaleyfi)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Fólksflutningar og farmflutningar á landi

(einkaleyfi)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(listaverk o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Vörumerki

(ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

sérstök umræða

Einkavæðing banka og fjármálafyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 31. janúar

Ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins

sérstök umræða

Tvær umræður um sama efni

um fundarstjórn

Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 1. febrúar

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 22. febrúar

Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Virðisaukaskattur

(barnaföt o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á einkavæðingu banka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(flýtimeðferð mála um gengistryggð lán)
lagafrumvarp

Viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán

sérstök umræða

Gjaldeyrismál

(hertar reglur um fjármagnsflutninga)
lagafrumvarp

Lyfjaverð

sérstök umræða

Lokaorð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. mars

Tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Bankasýsla ríkisins

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stuðningur við ríkisstjórnina o.fl.

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag úrskurða í vátryggingamálum

fyrirspurn

Innlán heimila og fjármagnstekjur

fyrirspurn

Hækkun kostnaðarhlutdeildar lífeyrisþega, öryrkja og barna vegna sjúkraþjálfunar

fyrirspurn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 25. apríl

Málefni Farice

sérstök umræða

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um stöðu ESB-viðræðna

um fundarstjórn

Sjúklingar sem bíða eftir hjúkrunarrými

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(rýmkun heimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ökutækjatrygging

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning

fyrirspurn

Tengsl undirbúnings umsóknar um aðild að Evrópusambandinu og friðunar svartfugls

fyrirspurn

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Þingleg meðferð mála

um fundarstjórn

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Bætt heilbrigðisþjónusta og heilbrigði ungs fólks

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Íbúðalánasjóðs

sérstök umræða

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Nýr samningur borgar og ríkis um samgöngumál

sérstök umræða

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Neytendavernd á fjármálamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarskipan fjármálakerfisins

skýrsla

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 22. maí

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Orð þingmanna í atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013--2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Fréttir um brot hjá rannsakendum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 5. júní

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgð á fjármálastofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 12. júní

Umræður um störf þingsins 13. júní

Uppgjör SpKef og Landsbankans

sérstök umræða

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

sérstök umræða

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mat á áhættu fyrir íslenskt efnahagslíf sem stafar af vandamálum evrunnar

beiðni um skýrslu

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 165 884,48
Andsvar 193 371,23
Flutningsræða 23 168,72
Grein fyrir atkvæði 30 31,68
Um fundarstjórn 23 26,48
Um atkvæðagreiðslu 16 17,95
Ber af sér sakir 1 1,15
Samtals 451 1501,69
25 klst.