Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. september

Launamál á ríkisstofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrisviðskipti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 25. september

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 9. október

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar)
lagafrumvarp

Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu

þingsályktunartillaga

Vopn, sprengiefni og skoteldar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fyrirgreiðsla ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar bankahrunsins

sérstök umræða

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. október

Hæstaréttardómur um gengislán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 24. október

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Rannsókn á einkavæðingu banka

þingsályktunartillaga

Greiðslur til skiptastjórna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. nóvember

Sjúkratryggingar

(samningar sjúkratryggingastofnunar)
lagafrumvarp

Ræðutími í andsvörum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 20. nóvember

Drómi fjármálafyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Áhrif hækkana í fjárlögum á skuldir heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. desember

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. desember

Lækningatæki

(aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar sjúkratryggingastofnunar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. desember

Lækningatæki

(aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar sjúkratryggingastofnunar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar sjúkratryggingastofnunar)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar sjúkratryggingastofnunar)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Barnalög

(frestun gildistöku o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Velferðarstefna -- heilbrigðisáætlun til ársins 2020

þingsályktunartillaga

Aðgengi fatlaðra að náttúru Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 23. janúar

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. janúar

Skattumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja

sérstök umræða

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fundur í atvinnuveganefnd um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Nauðasamningar þrotabúa föllnu bankanna og útgreiðslur gjaldeyris

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 20. febrúar

Lyfjalög

(lyfjablandað fóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni Dróma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Álit framkvæmdastjórnar ESB um ólögmæti verðtryggðra lána

sérstök umræða

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 210/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(textílvörur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(kostnaður vegna lánasamninga)
þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjablandað fóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sameining rannsóknarnefnda í rannsóknarnefnd samgönguslysa

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 7. mars

Lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launamál slitastjórna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015

þingsályktunartillaga

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(ótímabundin gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Endurbætur björgunarskipa

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. mars

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(þrengri tímamörk)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(undanþága frá skatti af vaxtatekjum)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(réttindi hluthafa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(undanþága frá skatti af vaxtatekjum)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(réttindi hluthafa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(eftirlitsgjald, EES-reglur)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(þrengri tímamörk)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 98 568,4
Andsvar 94 184,93
Um atkvæðagreiðslu 34 36,57
Grein fyrir atkvæði 18 18,42
Flutningsræða 1 5,4
Um fundarstjórn 2 2,27
Samtals 247 815,99
13,6 klst.