Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Lagaumhverfi náttúruverndar

sérstök umræða

Húsnæði St. Jósefsspítala

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 15. október

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn

(frjálsir fjármagnsflutningar, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Mótun viðskiptastefnu Íslands

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 16. október

Sjúklingagjöld og forgangsröðun við tekjuöflun ríkissjóðs

sérstök umræða

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

40 stunda vinnuvika

(færsla frídaga að helgum)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Beiðni þingmanna um upplýsingar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Ummæli þingmanns um þróunaraðstoð

um fundarstjórn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrstu sex mánuði ársins

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 3. desember

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Kvótasetning í landbúnaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Efling skógræktar sem atvinnuvegar

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. desember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. desember

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Umferðarljósamerkingar á matvæli

þingsályktunartillaga

Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar

(forræði rafmagnsöryggismála)
lagafrumvarp

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Tollalög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Umræður um störf þingsins 22. janúar

Hátt vöruverð og málefni smásöluverslunar

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Ummæli þingmanns í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 11. febrúar

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar--júní 2013

álit nefndar

Heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld

sérstök umræða

Virðisaukaskattur

(búnaður fyrir fatlaða íþróttamenn)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða

þingsályktunartillaga

Markaðar tekjur ríkissjóðs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Orð utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Dagskrá fundarins og kvöldfundir

um fundarstjórn

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. mars

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Staða efnahagsmála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál

sérstök umræða

Fjármálastöðugleikaráð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. apríl

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. apríl

Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um aðildarviðræður við ESB

sérstök umræða

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 9. apríl

Innflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016

þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

munnleg skýrsla þingmanns

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Málefni Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 9. maí

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí.

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamningur sömu ríkja

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Lokafjárlög 2012

lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(lyfjagát, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(öryggi líffæra til ígræðslu)
þingsályktunartillaga

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða

þingsályktunartillaga

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða

þingsályktunartillaga

Lokafjárlög 2012

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 88 462
Andsvar 115 197,78
Flutningsræða 5 58,4
Um atkvæðagreiðslu 23 23,63
Grein fyrir atkvæði 10 9,62
Um fundarstjórn 8 9,62
Samtals 249 761,05
12,7 klst.