Guðlaugur Þór Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Umræður um störf þingsins 24. september

Orðaskipti þingmanna um störf þingsins

um fundarstjórn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Mótun viðskiptastefnu Íslands

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 8. október

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Ummæli ráðherra í umræðum

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Staða verknáms

sérstök umræða

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. október

Umræður um störf þingsins 22. október

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi

beiðni um skýrslu

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Landmælingar og grunnkortagerð

(gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(vörukaup og þjónusta, EES-reglur)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. mars

Umræður um störf þingsins 25. mars

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(kaup á vörum og þjónustu)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 5. maí

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. maí

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 20. maí

Húsnæðismál

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. maí

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 5. júní

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. júní

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 320,03
Andsvar 112 205,68
Flutningsræða 3 35,67
Grein fyrir atkvæði 11 12,17
Um atkvæðagreiðslu 9 10,28
Um fundarstjórn 9 10,05
Samtals 210 593,88
9,9 klst.