Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur)
lagafrumvarp

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Kostnaður sveitarfélaga vegna atvinnuleysis

fyrirspurn

Talnagetraunir

(framlenging rekstrarleyfis)
lagafrumvarp

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhagsaðstoð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Greiðslur til öryrkja samkvæmt dómi Hæstaréttar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Lögmæti innrásarinnar í Írak

fyrirspurn

Þátttaka sveitarstjórnarmanna í Evrópusamstarfi

fyrirspurn

Lega Sundabrautar

fyrirspurn

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Styrktarsjóður námsmanna

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi)
lagafrumvarp

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Viðvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða

fyrirspurn

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Fjárhagserfiðleikar dómstólanna og efling sérsveitar lögreglunnar

athugasemdir um störf þingsins

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Félagslegt réttlæti á vinnumarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Lífsýnatökur úr starfsfólki

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tónlistar- og ráðstefnuhús

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Siglingavernd

lagafrumvarp

Framkvæmd EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 475,03
Andsvar 89 123,45
Flutningsræða 6 13,45
Um fundarstjórn 5 10,47
Grein fyrir atkvæði 5 4,45
Ber af sér sakir 1 0,98
Samtals 178 627,83
10,5 klst.