Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Lánasjóður sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga

fyrirspurn

Viðskiptahættir tryggingafélaga og banka

fyrirspurn

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(ágreiningsmál, samráðsnefndir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Byggingarmál Iðnskólans í Reykjavík

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Náms- og starfsendurhæfing fyrir geðsjúka

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslur yfir landamæri í evrum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
þingsályktunartillaga

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Öryggislögregla

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Innanlandsmarkaður með losunarefni

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Ólögmætt samráð olíufélaganna

fyrirspurn

Verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda

fyrirspurn

Þjónustutilskipun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Þróun íbúðaverðs

umræður utan dagskrár

Meðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamo

fyrirspurn

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Háskóli á Ísafirði

fyrirspurn

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði

fyrirspurn

Þjónustusamningur við Sólheima

fyrirspurn

Opinber hlutafélög

fyrirspurn

Greiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðra

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Hlutur húsnæðiskostnaðar í neysluverðsvísitölu

fyrirspurn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Söfn og listaverk í eigu Símans

fyrirspurn

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Umræða um störf einkavæðingarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum

fyrirspurn

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða meðlagsgreiðenda

fyrirspurn

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 292,12
Andsvar 69 103,95
Flutningsræða 5 15,23
Um fundarstjórn 4 11,97
Grein fyrir atkvæði 2 2,25
Um atkvæðagreiðslu 1 1,5
Samtals 144 427,02
7,1 klst.