Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurn

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(samráð við Alþingi um stuðning við stríð)
lagafrumvarp

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurnýjun sæstrengs

fyrirspurn

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 297,58
Andsvar 58 104,92
Flutningsræða 8 52,93
Um atkvæðagreiðslu 3 8,72
Grein fyrir atkvæði 4 5,17
Samtals 122 469,32
7,8 klst.