Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Stóriðjustefna og virkjanaleyfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Fötluð grunnskólabörn

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Lokafjárlög 2005

lagafrumvarp

Loftslagsmál

fyrirspurn

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Menntunarmál blindra og sjónskertra

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 24 88,07
Flutningsræða 5 39,58
Andsvar 16 26,27
Um fundarstjórn 2 6,18
Um atkvæðagreiðslu 1 3,03
Grein fyrir atkvæði 1 0,92
Samtals 49 164,05
2,7 klst.