Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Úrvinnslugjald

(frestun og fjárhæð gjalds)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat í dreifbýli)
lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(frestun og fjárhæð gjalds)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

störf þingsins

Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagning raflína í jörð

þingsályktunartillaga

Skattamál

störf þingsins

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Varðveisla Hólavallagarðs

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Mat á umhverfisáhrifum

(staðarval heræfinga)
lagafrumvarp

Óháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsá

þingsályktunartillaga

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Gjaldmiðilsmál

fyrirspurn

Samkeppnishæfni í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Framganga lögreglu gagnvart mótmælendum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veðurstofa Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat í dreifbýli)
lagafrumvarp

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Efni og efnablöndur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Veðurstofa Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

MS-sjúklingar og lyfið Tysabri

fyrirspurn

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 180,13
Flutningsræða 10 31,85
Andsvar 16 24,68
Grein fyrir atkvæði 1 1,07
Samtals 76 237,73
4 klst.