Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra um skattamál

um fundarstjórn

Mögulegt lán frá Norðmönnum óháð AGS

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og skattamál -- samgöngur -- lífeyrissjóðir

störf þingsins

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála í kjölfar vaxtaákvörðunar Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- skattamál -- nauðungarsölur -- vinnubrögð við fjárlög

störf þingsins

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Greinargerð með atkvæði

um fundarstjórn

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á samstarfsáætlun við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálaflokka -- sjávarútvegsmál -- beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

störf þingsins

Dagskrár- og kvikmyndagerð hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(bílaleigubílar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Frumvarp um lengingu fyrningarfrests

um fundarstjórn

Lögreglulög

(fækkun lögregluumdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattar og fjárlagagerð 2011

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(heimild til upptöku ólögmæts ávinnings)
lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2009

skýrsla

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 273,83
Andsvar 100 163,02
Flutningsræða 2 20,87
Grein fyrir atkvæði 10 5,7
Um atkvæðagreiðslu 7 5,48
Um fundarstjórn 2 1,78
Samtals 185 470,68
7,8 klst.