Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Staða bankakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. október

Mótun stefnu í gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. október

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 16. október

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

(talsmaður neytenda o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila

(lánsveðslán)
lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Samningar við erlenda kröfuhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Sjúklingagjöld og forgangsröðun við tekjuöflun ríkissjóðs

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá

(flutningur firmaskrár)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Umfjöllun nefnda um þingmannamál

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð

(upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2014, munnleg skýrsla samstarfsráðherra Norðurlanda

skýrsla ráðherra

Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, sbr. ályktun Alþingis nr. 1/142, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Pólitísk afskipti af stjórn Landsvirkjunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrstu sex mánuði ársins

sérstök umræða

Aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldaleiðréttingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tengivegir og einbreiðar brýr

fyrirspurn

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Tillögur ríkisstjórnarinnar um skuldaleiðréttingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga

(markaðssetning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Málefni RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir jól

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. desember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Vinna breytingartillagna við fjárlög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. desember

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 18. desember

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Kjarasamningar og verðlagshækkanir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hlutverk verðtryggingarnefndar og verðtryggð lán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Hús íslenskra fræða

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Ummæli þingmanns í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Rannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálum

skýrsla

Verðtrygging neytendalána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Staðgöngumæðrun, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 11. febrúar

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld

sérstök umræða

Skýrsla um aðildarviðræður við Evrópusambandið

um fundarstjórn

Skýrsla aðila atvinnulífsins um ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 19. febrúar

Stefnumótun í vímuefnamálum

sérstök umræða

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrá fundarins og kvöldfundir

um fundarstjórn

Kosningaloforð og efndir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Fyrri yfirlýsingar forsætisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. mars

Fiskeldi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(skipun samráðsnefndar)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um skuldaleiðréttingu og afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðning forstjóra LÍN

óundirbúinn fyrirspurnatími

Losun og móttaka úrgangs frá skipum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsáætlun og hugmyndir um sumarþing

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 25. mars

Umræður um störf þingsins 26. mars

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2012

lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Skatttekjur af hverjum ferðamanni og þróun rekstrarumhverfis ferðamannaiðnaðarins

sérstök umræða

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Skuldaleiðrétting og lyklafrumvarp

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skóli án aðgreiningar

sérstök umræða

Húsnæðismál Listaháskóla Íslands

fyrirspurn

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Umræða um skuldaleiðréttingarfrumvarp

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 1. apríl

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE

lagafrumvarp

Upplýsingar til almennings um skuldaniðurfærslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 9. apríl

Almannatryggingar og staða öryrkja

sérstök umræða

Innflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Framtíðarfyrirkomulag innanlandsflugs

fyrirspurn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016

þingsályktunartillaga

Efnahagsstefnan og EES-samningurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir í þágu leigjenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Þrotabú gömlu bankanna og skuldaleiðrétting

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður störf þingsins 2. maí

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um lekamálið í innanríkisráðuneytinu

um fundarstjórn

Vátryggingastarfsemi

(uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. maí

Vextir og verðtrygging

(fyrning uppgjörskrafna)
lagafrumvarp

Breyttir skilmálar á skuldabréfi Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí.

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(fyrning uppgjörskrafna)
lagafrumvarp

Samkeppnishindranir í fiskvinnslu

fyrirspurn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Upplýsingar um leynireikninga og aflandsfélög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 160 508,43
Andsvar 217 364,37
Um fundarstjórn 39 43,22
Um atkvæðagreiðslu 12 12,47
Flutningsræða 2 10,32
Grein fyrir atkvæði 8 6,48
Samtals 438 945,29
15,8 klst.