Helgi Hjörvar: ræður


Ræður

Villur í fjárlagafrumvarpinu

um fundarstjórn

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 16. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. september

Kennitöluflakk

sérstök umræða

Vangoldinn lífeyrir hjá TR

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Uppsagnir og fæðingarorlof

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 7. október

Umferðaröryggismál

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 8. október

Staða kvenna í landbúnaði og tengdum greinum

beiðni um skýrslu

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Samkeppni í mjólkuriðnaði

sérstök umræða

Ummæli ráðherra í umræðum

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. október

Hagur heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 21. október

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 22. október

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útvarpssendingar í Kelduhverfi og Öxarfirði

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Mál stjórnarformanns Fjármálaeftirlitsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

sérstök umræða

Leiðrétting á forsendubresti heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Leiðrétting til fólks á leigumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Innflutningur á grænlensku kjöti

fyrirspurn

Brotthvarf Vísis frá Húsavík

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Útboð á verkefnum ríkisstarfsmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins

um fundarstjórn

Hugmyndir um útgönguskatt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(valdheimildir stjórnvalda o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Endurupptaka mála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Menntamálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.)
lagafrumvarp

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Náttúrupassi og gistináttagjald

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar

sérstök umræða

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Stefna ríkisstjórnarinnar um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafrannsóknastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(mannanafnanefnd, ættarnöfn)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(flýtimeðferð)
lagafrumvarp

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Stjórnarstefnan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

(rangar upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyklafrumvarp

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hjúkrunarheimili og þjónusta við aldraða

sérstök umræða

Lyklafrumvarp

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 3. mars

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. mars

Ósk um umræðu um LÍN

um fundarstjórn

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Landbúnaðarmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Breytingar á lögum um Seðlabankann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ívilnunarsamningur við Matorku

sérstök umræða

Tollar á franskar kartöflur

fyrirspurn

Vandi Búmanna hsf.

fyrirspurn

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. mars

Samkeppni á smásölumarkaði

sérstök umræða

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

um fundarstjórn

Meðferð gagna um skattaskjól

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Uppgjör þrotabúa föllnu bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Ummæli ráðherra um afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Vopnalög

(skoteldar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um makrílfrumvarpið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Tollar og matvæli

fyrirspurn

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Rammaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Kjaraviðræður og virkjunarmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. maí

Starfsáætlun

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Afskipti ráðuneytis af skipan stjórnarformanns fjármálafyrirtækis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. júní

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Staðan í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almennar stjórnmálaumræður

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 227 702,5
Andsvar 202 352,5
Um fundarstjórn 57 62,5
Flutningsræða 4 19,47
Um atkvæðagreiðslu 17 18,8
Grein fyrir atkvæði 17 14,12
Samtals 524 1169,89
19,5 klst.