Jón Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut

fyrirspurn

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stofnun sædýrasafns

þingsályktunartillaga

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða nýsköpunar á Íslandi

umræður utan dagskrár

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Eldi nytjastofna sjávar

(erfðablöndun)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja

þingsályktunartillaga

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Heimagerðar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Stuðningur við aukabúgreinar

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni

fyrirspurn

Atvinnuráðgjöf

fyrirspurn

Verðtrygging lána

fyrirspurn

Skólagjöld í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Ábyrgðarmenn námslána

fyrirspurn

Svæðisútvarp

fyrirspurn

Danskennsla og ræðumennska í grunnskólum

fyrirspurn

Lækkun smásöluálagningar lyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(afnám gjalds)
lagafrumvarp

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Íslenski þorskstofninn

fyrirspurn

Eldisþorskur

fyrirspurn

Þjónusta við varnarliðið

fyrirspurn

Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu

fyrirspurn

Starfsumhverfi dagmæðra

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Vatnasvæði Ölfusár og Hvítár

fyrirspurn

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Kornrækt á Íslandi

þingsályktunartillaga

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Sprengjuleit

fyrirspurn

Þjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins

fyrirspurn

Hreinsun skolps

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 70 519,12
Andsvar 54 79,35
Flutningsræða 7 35,7
Um fundarstjórn 4 12,17
Grein fyrir atkvæði 2 1,7
Samtals 137 648,04
10,8 klst.