Jón Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umsvif varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsmenn Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Sláturhús í Búðardal

fyrirspurn

Styrkur til loðdýraræktar

fyrirspurn

Mannréttindaskrifstofa Íslands

fyrirspurn

Lánasjóður sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda

þingsályktunartillaga

Háhraðatengingar

fyrirspurn

Fiskvinnslunám

fyrirspurn

Útvarp á öðrum málum en íslensku

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Viðræður utanríksráðherra Íslands og Bandaríkjanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Samgöngur til Vestmannaeyja eftir 1. des. 2004

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Ólögmætt samráð olíufélaganna

fyrirspurn

Umfang skattsvika á Íslandi

skýrsla

Fiskmarkaðir

fyrirspurn

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

fyrirspurn

Hámarkshraði á tvöfaldri Reykjanesbraut

fyrirspurn

Samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Skoðunarferðir í Surtsey

fyrirspurn

Landnám lífvera í Surtsey

fyrirspurn

Fíkniefni í fangelsum

fyrirspurn

Rekstrarkostnaður Reykjavíkurflugvallar

fyrirspurn

Vegrið á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Kostnaður við breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Námskrá grunnskóla

fyrirspurn

Símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Þrífösun rafmagns

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(afnám tryggingardeildar útflutningslána)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í Eyjafirði

fyrirspurn

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Meðferðarúrræði í fangelsum

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(vistvæn veiðarfæri)
lagafrumvarp

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Veiðarfæri í sjó

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Stjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvenna

þingsályktunartillaga

Stuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumenn

þingsályktunartillaga

Hellisheiði og Suðurstrandarvegur

fyrirspurn

Tafir á vegaframkvæmdum

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Geðlyfjanotkun barna

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 90 610,7
Andsvar 93 171,75
Flutningsræða 6 46,02
Um fundarstjórn 5 12,88
Um atkvæðagreiðslu 2 6,03
Grein fyrir atkvæði 1 0,93
Samtals 197 848,31
14,1 klst.