Jón Gunnarsson: ræður


Ræður

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins

þingsályktunartillaga

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Viðræður um framtíð varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Bensíngjald og olíugjald

(tímabundin lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Öryggi og varnir Íslands

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar, peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Sjúkraflutningar í Árnessýslu

fyrirspurn

Togveiði á botnfiski á grunnslóð

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar

fyrirspurn

Eldi á villtum þorskseiðum

fyrirspurn

Jafnstöðuafli

fyrirspurn

Fiskverndarsvæði við Ísland

þingsályktunartillaga

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Eignarskattur og eldri borgarar

fyrirspurn

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Fríhafnarinnar

um fundarstjórn

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Aukatekjur ríkissjóðs

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Tannlækningar

(gjaldskrár)
lagafrumvarp

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Endurnýjun sæstrengs

fyrirspurn

Endurnýjun Herjólfs

fyrirspurn

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Gildistími ökuskírteina

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Málsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnum

fyrirspurn

Innlausn fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Leiguverð fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Samráðshópur um atvinnumál á Suðurnesjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra

fyrirspurn

Samkeppnisstaða fiskverkenda

fyrirspurn

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Afnám verðtryggingar lána

fyrirspurn

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 387,68
Andsvar 37 72,4
Flutningsræða 7 67,35
Um fundarstjórn 3 7,45
Um atkvæðagreiðslu 2 3,58
Samtals 121 538,46
9 klst.