Jón Gunnarsson: ræður


Ræður

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Sameignarfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónusta á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Leiga aflaheimilda

fyrirspurn

Bann við botnvörpuveiðum

fyrirspurn

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Vaxtarsamningar

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Útsendingar svæðisútvarpsins á Austurlandi

fyrirspurn

Menningarsamningar

fyrirspurn

Bráðaþjónusta á Suðurnesjum

fyrirspurn

Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

(viðurlagaákvæði)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Hjólreiðabrautir

fyrirspurn

Starfslok starfsmanna varnarliðsins

fyrirspurn

Sprengjuleit

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar

(viðurlagaákvæði)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Fríverslunarsamtök Evrópu 2006

skýrsla

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 262,73
Andsvar 30 53,8
Flutningsræða 7 20,27
Grein fyrir atkvæði 4 3,88
Samtals 89 340,68
5,7 klst.