Bjarni Guðbjörnsson: ræður


Ræður

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.

lagafrumvarp

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Löndun loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Róðrartími fiskibáta

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp